A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Електрорадіотехнічний ліцей
місто Полтава

Річний звіт

Річний звіт про діяльність ДНЗ «ЕРТЛ м.Полтави»

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЕЛЕКТРОРАДІОТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ М.ПОЛТАВИ»

ГОРОБЦЯ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА

про виконання умов контракту,

2016-2017 навчальний рік


Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м.Полтави» підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті. Навчальний заклад надає освітні послуги на основі ліцензії серії АЕ № 636155, що видана МОН України рішенням про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642 л).

Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м.Полтави» діє на підставі Статуту( нова редакція) та організовує:

 • навчально-виробничий процес у відповідності розроблених робочих навчальних планів та програм;
 • щорічну атестацію педагогічних працівників;
 • стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • медичне обслуговування учнів та працівників ліцею (обладнано медичний кабінет, в якому працює штатний медичний працівник);
 • забезпечуються заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • спортивну та культурно-масову роботу;
 • соціальний захист учнів, учнів – сиріт, інвалідів, малозабезпечених.

В ліцеї здійснюється первинна підготовка робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників шкіл на базі неповної середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти в межах державного замовлення за денною формою навчання.

Прийом абітурієнтів здійснюється згідно Правил прийому до професійно-технічного навчального закладу. Випускникам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень, видається диплом «кваліфікованого робітника» державного зразка.

Випуск 2016-2017 навчального року,

всього 81 чол.

Із них:

 1. Електромеханік з ремонту та обслуговування

лічильно-обчислювальних машин 39 чол.

 1. Помічник бурильника експлуатаційного та

розвідувального буріння свердловин на нафту та газ 13 чол.

 1. Електромонтер з обслуговування електроустановок 15 чол.
 1. Перукар (перукар-модельєр) 14 чол.

Дипломи з відзнакою 5 чол.

План прийому на новий 2017-2018 навчальний рік 150 чол.


НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА

У своїй діяльності ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом навчального закладу.

Уся діяльність колективу Державного навчального закладу «Електрорадіо-технічний ліцей м. Полтави» спрямована на виконання поставлених головних завдань:

 • підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
 • збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;
 • підвищення якості організації навчального процесу;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

Відповідно до ліцензії ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників з таких професій:

 • помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ (перший);
 • електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно — обчислювальних машин;
 • радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури;
 • слюсар-ремонтник;
 • електромонтер з обслуговування електроустановок;
 • монтажник зв’язку – антенник;
 • перукар (перукар-модельєр);
 • секретар керівника.

Прийом учнів та слухачів на навчання до ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» здійснюється відповідно до державного замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і підприємствами-замовниками.

Професійно-технічна освіта тісно пов’язана з економікою, тому економічні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають від профтехосвіти гнучкості і мобільності. Підвищуються вимоги роботодавців до якості підготовки робітничих кадрів, зростає їх потреба. Розвиток малого та середнього бізнесу потребує робітника, який володіє високим рівнем професійних навичок, може проявити ініціативу і творчість. На сьогоднішній день, роботодавці міста Полтави та Полтавської області співпрацюють з ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» в якості співпартнерів, приймають участь у навчально-виробничому процесі ліцею, покращенні професійної підготовки учнів, створенні умов для підвищення професійного рівня майстрів виробничого навчання і викладачів. Наявний стан соціального партнерства показує результати вивчення готовності роботодавців внести свій вклад у покращення професійно-технічної освіти (на масиві підприємств міста Полтава).

Обсяги державного та регіонального замовлення на 2017 рік сформовані ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» відповідно до укладених договорів про надання освітніх послуг. Так, ТОВ ВКК «Арія» крім зобов’язань передбачених договором для підготовки учнів за професією «Монтажник зв’язку – антенник» гарантує підтримку у створенні належного матеріального технічного забезпечення, проведення профорієнтації, надання робочих місць для проходження практики та 100 % працевлаштування учнів після закінчення навчання.

До навчального закладу звертаються потужні підприємства м. Полтави, такі як ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод», ТОВ «Полтаваелектро-ремонт», ПАТ «Електромотор», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Укрпродснекгруп» та Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» з проханнями направити учнів навчального закладу для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування за професіями «Слюсар-ремонтник» та «Електромонтер з обслуговування електроустановок».

Згідно з потребою регіонального ринку праці навчальний заклад здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів за професією «Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ (перший)», замовником робітничих кадрів є ТОВ «Голден Деррік», Прат «Гірняк».

Підготовка робітничих кадрів з професій електротехнічного виробництва, а саме «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин» та «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» необхідна для задоволення потреб роботодавців, ринку праці міста та регіону (ПП «Телелюкс», ТОВ «Технології бізнесу», ТОВ «АЙ. ТІ. ЕС. Україна», ТОВ «Ай Ті Гранд», ТОВ «Інпром-сервіс», НВПП «Медпромсервіс» тощо).

Державне та регіональне замовлення для підготовки робітничих кадрів з професій «Перукар (перукар-модельєр)» та «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» формується переважно з урахуванням потреб приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і програм, а також вимог Державних стандартів.

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у навчальних кабінетах, лабораторіях та майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм.

На початку кожного навчального року складається графік навчально-виховного процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.

Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу в ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави».

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями ліцею, стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей» створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках, постійно займаються самоосвітою.

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» навчальним закладом укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з багатьма підприємствами міста і області. Навчальний заклад контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів.

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, виконують кваліфікаційну пробну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.


МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота у ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави» проводиться відповідно до перспективного плану роботи ліцею, методичного кабінету та методичних комісій.

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив продовжує працювати над науково-методичною проблемою: «Формування успішної особистості учня шляхом використання інформаційних технологій».

На початку навчального року з метою реалізації поставленої мети були створені методичні комісії за професійним спрямуванням:

 • електрорадіотехнічна – керівник Безрукава-Дейна З.В.
 • суспільних дисциплін – керівник Мороз Є.А.

Кожна комісія працює за розробленим та затвердженим планом роботи на навчальний рік. Щомісяця на засіданнях методичних комісій розглядаються питання порядку денного та проводиться аналіз стану виконання раніше прийнятих рішень, рекомендацій педагогічної ради та методичного центру.

Кожен педагогічний працівник працював за індивідуальним планом реалізації єдиної методичної проблеми.

Відповідно до організаційних заходів єдиного плану методичної роботи були підготовлені необхідні накази, підготовлена навчально-плануюча документація на початок навчального року, сформовані методичні комісії, школи передового педагогічного досвіду, молодого педагога. Також було сплановано проведення відкритих уроків та позакласних заходів, тижнів з предметів і професій.

На протязі навчального року здійснювалось систематичне інформування педагогічних працівників щодо новітніх педагогічних технологій та публікацій щодо змісту і методики навчально-виробничої та виховної роботи.

З метою впорядкування та якісного проведення індивідуальних та групових консультацій учнів до ДКА були визначені дні та години консультацій, а також місця їх проведення.

На протязі навчального року діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на написання методичних розробок до кожного уроку теоретичного та виробничого навчання, до створення електронних підручників, використання в процесі навчання інтернет-ресурсів.

Була продовжена робота по впровадженню у навчальний процес проектних технологій за освітньою програмою «Інтел».

З метою підвищення фахового рівня та методичної майстерності педпрацівників на протязі року проводилось вивчення компетентності педпрацівників шляхом спостереження за їх роботою в процесі діагностування, анкетування, співбесід тощо.

Була надана методична допомога педагогам-початківцям при розробці індивідуальних планів вдосконалення педагогічної майстерності на протязі навчального року.

Для підтримки творчої активності педпрацівників, підвищення їх педагогічної майстерності, популяризації педагогічних здобутків були проведені відповідно затверджених планів заходи колективної методичної роботи, а саме:

 • педради – 1 раз на 2 місяці;
 • інструктивно-методичні наради – 1 раз на місяць;
 • педагогічні читання – січень 2017 р.;
 • виставки технічної творчості.

Були проведені творчі звіти медпрацівників, що атестувались у 2017 році.

З метою активізації практичної діяльності педагогів, розширення можливостей методичної роботи, надання їй інноваційного характеру та сприяння вирішенню єдиної методичної проблеми були проведені заходи нетрадиційної методичної роботи:

 • «круглий стіл» – січень 2017 р.;
 • Фестиваль педагогічних ідей – жовтень 2016 р.;
 • Семінар-практикум – жовтень 2016р.;
 • Тематичний день – грудень 2016р.

На протязі навчального року були організовані періодичні виставки:

 • «Стоп – кадр»
 • «Сучасні вимоги до уроку виробничого навчання»
 • «Творчі роботи учнів ліцею» тощо.

Відповідно до єдиного плану методичної роботи щодо вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду були вивчені потреби викладачів у підвищенні їх фахового рівня, мотивації їх діяльності у навчально — методичній роботі.

Робота методичних комісій спрямована на:

 • вдосконалення комплексно-методичного забезпечення з предметів та професій, приведення до відповідності вимог роботодавців;
 • реалізація єдиної методичної проблеми та створення належних умов для самоосвіти педагогічних працівників;
 • вивчення та удосконалення передового педагогічного досвіду.

У 2016-2017 н.р. була продовжена робота щодо вивчення, узагальнення та впровадження у практичну діяльність передового педагогічного досвіду педагогів-новаторів Лободи Л.П., Сніжка В.І., Чмихало О.В., Мороз Є.А.

Для забезпечення курсового підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників був розроблений план-графік, що враховував освіту, фах, результати діагностики, потреби та запити педагогів.

Проведена організаційна робота направлена на:

 • теоретичне підвищення кваліфікації з професій та методичної підготовки шляхом індивідуального та групового навчання,
 • підвищення кваліфікаційного рівня під час стажування;
 • оволодіння сучасними технологіями виробництва.

На засіданнях методичних комісій були проведені обговорення та звіти педпрацівників за результатами підвищення кваліфікації, стажування та визначення завдання на між атестаційний період роботи.

На протязі 2016-2017н.р. систематично проводився огляд матеріалів періодичної преси та видань спеціального спрямування.


ВИХОВНА РОБОТА

Формування гармонійно розвиненої і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями — є основною метою виховної роботи в ліцеї.

Очікуваний результат – формування цілісної особистості,яка має активну творчу, соціальну позицію,високі моральні якості, прагне до знань та оволодіння своєю професією, готова до суспільного життя.

Виховна робота планується і проводиться на підставі нормативних актів, які регламентують організацію виховної роботи молоді: Законів України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», Національної програми «Діти України», Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, наказу МОНУ «Про профілактику злочинності в навчальних закладах України», Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми, цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров’я нації», Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту та інших інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Навчальний заклад працює над єдиною методичною проблемою з питань виховної роботи «Єдність національного і загальнолюдського виховання».

Основними розділами виховної роботи в ліцеї є:

 • Організаційно-масова та педагогічна робота.
 • Виховання національної та духовної свідомості.
 • Робота по вивченню рідного краю.
 • Громадсько-політичне виховання.
 • Військово-патріотичне та інтернаціональне виховання.
 • Науково-природниче та екологічне виховання.
 • Трудове та економічне виховання.
 • Безпека життєдіяльності.
 • Профадаптація та профорієнтація.
 • Правове виховання
 • Морально-етичне виховання.
 • Дозвілля та естетично — художнє виховання.
 • Сімейно-родинне виховання.
 • Фізкультурно-масова робота.
 • Моральне виховання та підготовка до сімейного життя.
 • Формування здорового способу життя. Оздоровча робота.
 • Робота з батьками
 • Житлово-побутова робота.

В рамках військово-патріотичного та інтернаціонального виховання проводиться конкурс творчих робіт «Серед святкових наших днів і дата звільнення Полтави». Конкурси плакатів, композицій з квітів та природного матеріалу до Дня Міста.

Просвітницькі заходи: «Українська армія – наша армія», «Є така професія захищати Батьківщину». Організовуються доброчинні акції «Допоможи бійцям АТО».

З метою зайнятості учнів у позаурочний час, розвитку їх творчих здібностей у ліцеї працює 9 гуртків та спортивних секцій, якими охоплено 45% від загального контингенту. До гурткової роботи залучені 28 учнів (100 %), що стоять на внутрішньому обліку як соціально незахищені, а саме 9 інвалідів, 17 малозабезпечених та дві особи з числа дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування. Учасники гуртків беруть участь у профорієнтаційній роботі, проведенні свят у навчальному закладі, загальноміських, розважально-художніх та спортивно-масових заходах. Значна увага в ліцеї приділяється спортивно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі. Щорічно організовуються проведення Олімпійського тижня, Днів здоров’я, в рамках яких відбуваються зустрічі з кращими спортсменами міста, проводяться майстер-класи з різних видів спорту. На виховних годинах «З історії олімпійського руху», «Видатні спортсмени Полтавщини» учні мають змогу дізнатися про історію створення олімпійського руху, видатних спортсменів України та світу.

У ліцеї працює штаб профілактики правопорушень, розроблено заходи. Проводиться плідна робота, як результат – за підсумками обласного конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах області педагогічний та учнівський колективи вибороли 3 місце.

В наявності журнали виховної роботи, гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій.

В ліцеї проводяться засідання методоб’єднання з виховної роботи. Сюди входять класні керівники, куратори, майстри в/н, керівник фізичного виховання, бібліотекар. Методоб’єднання працює по основним напрямкам: підвищення педагогічної майстерності членів об’єднання; використання новітніх технологій у виховній роботі; розвиток творчих здібностей учнів в процесі виховання; підвищення ефективності виховного процесу; пошук шляхів підвищення якості виховання. На засіданнях методоб’єднання обговорюється основна тема: «Розвиток національної свідомості учнів засобами народної творчості під час здобуття професії». Основним завданням правовиховної роботи є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді, запобігання правопорушень, суспільно — небезпечних проявів. Відповідно до складених спільних заходів ліцей відвідують працівники Кримінальної міліції, Управління юстиції, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Діє юридичний всеобуч для батьків «Сім’я. Закон. Мораль», «За здоровий спосіб життя» та «Протитютюнового виховання».

Систематично проводяться години інформування до Дня довкілля, всесвітнього дня Землі, щомісячно друкується календар екологічних дат.

Морально-естетичне виховання здійснюється шляхом розкриття проблем загальнолюдських цінностей, моралі і менталітету українського народу. На протязі року були проведені години спілкування «Твори добро, бо ти людина!», «Не будь байдужим», «Вчитися жити в мирі та злагоді» та інші. Постійна плідна співпраця з Комунальним закладом «Центр соціальної психологічної реабілітації дітей» Полтавської ОДА дає позитивні результати, ми спостерігаємо зміни в поведінці учнів, вони стають добрішими, чуйнішими по іншому ставляться до старших, в першу чергу до своїх батьків.

Вважливе значення у виховній роботі є робота з батьками. В ліцеї двічі на рік проводяться загальноліцейні батьківські збори. Проводяться засідання батьківського комітету. Сім’я є незамінним специфічним соціальним інститутом розвитку особистості. Тому тільки разом з батьками, спільними зусиллями колектив ліцею намагається дати дітям знання, розвиток, виховання.

Інформаційним центром ліцею, яка бере участь у освітньому та виховному процесах — є бібліотека. Бібліотекою користуються всі учні, педагогічні працівники та інші категорії працівників ліцею. До їх послуг книжковий фонд, який сформовано згідно з планами і програмами. Книжковий фонд бібліотеки

становить 20123 примірників: художня література — 8054, технічна література — 2538, методична, довідникова, та інша — 9531.

Бібліотека виступає як інформаційний центр щодо забезпечення педагогічних працівників необхідними матеріалами з проблем освіти, педагогіки, психології, досягнень науки і техніки.

Правила користування бібліотекою ліцею розроблено на основі Типових правил користування бібліотекою професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями. Про нові надходження бібліотекар повідомляє на інструктивно-методичних нарадах.Бібліотека приймає участь у проведенні предметних тижнів, тижнів професії, конкурсах професійної майстерності та виховних заходах.

Виховна система ліцею – це комплекс виховних цілей,спільність людей, спосіб життя учнівського колективу — всі аспекти якого підлягають одній меті – виховання громадянина-патріота,висококваліфікованого спеціаліста шляхом єдності національного і загальнолюдського виховання.


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідно до штатного розпису на 2016-2017 навчальний рік навчальний заклад забезпечений педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність та інші характеристики.

На всіх працівників ліцею розроблені та затверджені наказом директора, погоджені з профспілковим комітетом посадові інструкції, які відповідають встановленим вимогам, працівники ознайомлені з ними під особистий підпис. У 2017 році планується їх перегляд та приведення до норм чинного законодавства.

Адміністрація ліцею: директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з виховної роботи, методист, керівник фізичного виховання, практичний психолог, завідувач господарством.

Теоретичною підготовкою учнів займаються викладачі, які мають відповідну фахову повну вищу освіту. Серед викладачів:

 • 2 викладача мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», серед яких один має педагогічне звання «Викладач-методист»;
 • 6 викладачів – «Спеціаліст І категорії»;
 • 2 викладача — «Спеціаліст ІІ категорії»;
 • 1 викладач – «Спеціаліст».

Крім штатних викладачів у ліцеї працюють викладачі за сумісництвом, серед яких:

 • 2 викладача мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»; серед них один має педагогічне звання «Викладач-методист»; один – кандидат педагогічних наук;
 • 1 викладач — «Спеціаліст І категорії»;
 • 2 викладача — «Спеціаліст».

Виробничим навчанням в ліцеї займаються майстри, які здебільшого мають вищу фахову освіту. Серед них:

 • 2 майстри в/н мають педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії»;
 • 1 майстер в/н – «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»;
 • 3 майстри в/н – «Спеціаліст» , мають вищі тарифні розряди та планують атестуватися на присвоєння педагогічного звання.

Майстри виробничого навчання мають розряди за робітничими професіями. Інженерно-педагогічні працівники ліцею підвищують свій професійний рівень шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажуванням на підприємствах міста та області, шляхом самоосвіти та отримання другої вищої освіти, відвідують практичні та наукові семінари, тренінги, вебінари тощо.

У 2016-2017 навчальному році у ліцеї пройшли та проходять курси підвищення кваліфікації вісім педагогічних працівників. У І півріччі 2016-2017н.р. отримали посвідчення про підвищення свого рівня на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України в м.Києві, заступник директора з навчально-виробничої роботи та заступник директора з виховної роботи. Також директор разом із заступниками директора та інженером з охорони праці пройшов курсове підвищення кваліфікації з охорони праці, яке відбулося в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського. Про що отримали свідоцтва встановленого зразка.

У ІІ півріччі 2016-2017 навчального року проходять курсове підвищення кваліфікації: один майстер виробничого навчання, чотири викладачі спецдисциплін та два керівника гуртків.

Багато педагогічних працівників мають великий досвід роботи та зокрема у системі професійно-технічної освіти. Досвід роботи адміністрації ліцею складає понад 20 років. За останні три роки у навчальному закладі активно заповнюються вакансії на посади педагогічних працівників молодими спеціалістами, які закінчили ВНЗ, а також випускники ліцею.

Для визначення освітнього рівня та відповідності займаній посаді педагогічного працівника в ліцеї щорічно створюється атестаційна комісія, яка здійснює атестацію педагогічних працівників згідно плану, графіку роботи та на підставі поданих заяв.

У 2017 році пройшли атестацію вісім педагогічних працівників. Серед яких, 4 викладачі, 1 майстер виробничого навчання, 2 керівника гуртка та практичний психолог. За підсумками засідання атестаційної комісії, всі педагогічні працівники відповідають займаній посаді, були підтверджені та присвоєні кваліфікаційні категорії: один викладач та майстер виробничого навчання також були атестовані атестаційної комісією Департаменту освіти і науки.

З метою дотримання виконавської та трудової дисципліни в ліцеї створені умови для контролю за виконанням працівниками своїх посадових обов’язків, режиму роботи ліцею та вимог внутрішнього трудового розпорядку Дані питання розглядаються на педагогічній раді, нарадах при директорові, засіданнях профкому.


ФІНАНСОВИЙ СТАН

На протязі звітного періоду ліцей здійснював фінансову діяльність на нормативній основі відповідно до Закону України «Про освіту», Закону

України «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів. Є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у казначействі, гербову печатку та штампи.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників навчального закладу, у межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок надходжень до спеціального фонду (доходи від господарської та виробничої діяльності, доходи від благодійних внесків). Здійснення видатків на кожний поточний період відбувається на підставі затвердженого кошторису доходів та видатків.

Штатний розпис складається щороку станом на січень місяць за підписом директора, головного бухгалтера ліцею, за погодженням із головою профспілки і затверджується начальником управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Штатний розпис розробляється згідно з типовими штатними нормативами та потребами у штатних одиницях. Кількість штатних одиниць встановлюється відповідно до розрахунків.

Виділені кошти витрачаються згідно кошторису. У ліцеї запроваджуються відповідні заходи щодо економного витрачання державних коштів на видатки за енергоносіями. Постійно ведеться робота з енергозбереження відповідно до

затверджених заходів, на кожний місяць встановлюються ліміти споживання енергоносіїв. Заборгованості за комунальні послуги та енергоносії відсутні.

Працівниками бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація.

Оплата праці, виплата стипендій згідно кошторису здійснюється вчасно, заборгованість за даними виплатами відсутня.

У 2016-2017 навчальному році надійшло на рахунок ліцею:

З бюджету: — 2745332 грн.

Позабюджетних надходжень (доходи від майстерень та груп центра

зайнятості) — 30981 грн.

Оренда: — 49097 грн.

спонсорська допомога — 13350 грн.

заборгованість ліцею:

по теплу — немає

водопостачання — немає

заборгованості по заробітній платі та стипендії — немає.

У 2016-2017 навчальному році було придбано:

 1. Господарських товарів на суму 6421 грн;
 2. Канцелярських товарів на суму 2187 грн.;
 3. Навчальних журналів на суму 799 грн.;
 4. Дипломів та учнівських квитків на суму 421 грн.
 5. Електротоварів для навчальних цілей на суму 2141 грн.

Усі кошти витрачаються тільки на видатки захищених статей кошторисних призначень та першочергові витрати навчального закладу, а саме: виплата заробітної плати згідно штатного розпису спеціального фонду, видатки за комунальні послуги, придбання інвентарю та обладнання, господарські витрати.


ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Згідно вимог нормативних актів майно ДНЗ «Електрорадіотехнічний ліцей м.Полтави» зберігається в належному стані і використовується для навчально- виробничих та виховних цілей.

У 2016-2017 навчальному році, так само як і в попередніх роках важливим залишається питання оновлення, переобладнання та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

А саме:

 • проведений косметичний ремонт відкритого спортивного майданчика для занять фізичною культурою; поточний ремонт спортивної роздягальні, тренувальної кімнати;
 • проведений поточний ремонт гардеробної кімнати для роздягання учнів у осінньо-зимовий період ;
 • відремонтована стеля у педагогічному кабінеті викладачів та майстрів в/н;
 • продовжується оснащення та ремонт кабінету для підготовки монтажників зв’язку-антенників;
 • пофарбовані панелі у коридорі ;
 • проведений ремонт теплової арматури та ревізія теплогенераторного пункту;
 • оновлені учнівські парти та учнівські стільці в аудиторіях;
 • побілений та частково поштукатурений фасад учбового закладу та навчальних майстерень.

Прилегла до ліцею територія завжди прибрана. Кожен рік висаджуються квіти на клумбі, молоді дерева, фарбуються дерева вапном, прибирається сміття, обрізка сухостою, коситься трава та інше. Доглядають за зеленими насадженнями та за чистотою і благоустроєм території як працівники, так і учні ліцею.

Наявність колективного договору та додержання його умов

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом укладений у 2012 року і схвалений на загальних зборах трудового колективу. Колективний договір укладений згідно із Законом України «Про колективні договори та угоди».

Зареєстрований управлінням соціального розвитку виконавчого комітету Полтавської міської ради. Реєстровий № 97 від 26 березня 2013 року.

Всі вимоги трудового договору, виконувались і виконуються як адміністрацією так і профспілковим комітетом, а саме:

 • Забезпечується повна зайнятість працівників згідно посад та кваліфікацій;
 • створюються належні умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників;
 • згідно затвердженого графіка надаються відпустки працівникам, передбачені законодавством ( основні та додаткові) ;
 • надається матеріальна допомога працівникам ( в тому числі і на оздоровлення), виплачувалась щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам, проводиться преміювання та заохочення працівників;
 • вчасно виплачувалась та виплачується заробітна плата згідно штатного розпису, тарифних ставок, встановлених доплат та надбавок;
 • забезпечуються здорові та безпечні умови праці, виплачувались передбачені законодавством доплати за роботу в шкідливих умовах, видавались спецодяг та засоби індивідуального захисту;
 • проводяться заходи щодо забезпечення житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування;
 • створено на кожному робочому місці умови праці згідно з вимогами нормативних актів, забезпечено належні та безпечні умови праці.

Директор Державного навчального

закладу «Електрорадіотехнічний ліцей м.Полтави» М.М.Горобець


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора